Contact Details...

DHANANJAY B. MAHADIK

286, E, Bhima Bungalow, Mahadik Vasahat,
Kolhapur - 416005
Phone : 0231 - 2653621
eMail : dhananjaymahadik@hotmail.com

Sou. ARUNDHATI MAHADIK

Mobile : 9623286123 (Sunny Bhavad)
eMail: arundhatimahadik@gmail.com

DHANANJAY MAHADIK YUVASHAKTI

Phone : (0231) 2538034
Fax : (0231)  2537627
Mobile : 9325290949 (Bhanudas Chavan)
Food bank :  (0231) 2537608

CHANNEL B

3rd Floor,  Kailash Tower, Basant
Bahar Road, Shahupuri, Kolhapur.
Phone : (0231) 6683535,6684636
Fax - (0231) 6684535

BHIMA RIDHHI INFOTAINMENT PVT. LTD.

3rd Floor,  Kailash Tower, Basant
Bahar Road, Shahupuri, Kolhapur.
Phone : (0231) 2656977,
Fax - (0231) 2654977

ADARSHA BHIMA VASTRAM

1873/1874, Laxmi Road,
Laxmipuri, Kolhapur.
Phone : (0231) 2642977,2643977

BHIMA HEALTH ZONE

Plot No. 383, Near Swami Paani Purawatha,
13th Lane Rajarampuri, kolhapur.
Phone : (0231) 6990438

BHIMA FOODS & BEVERAGES

Krishna Celebrity, Opp. Sinchan Bhavan,
Tarabai Park, Kolhapur.
Food court : ( 0231) 2663355, 2667855
King's court : (0231) 2664455
Smok-in-joes : (0231) 2667775
Bhima Catering Services : 
Raj - 9373838383 / 9552277577

KOLHAPUR MOTOR MALAK SANGH PVT.LTD.

2113,  E,  Near Tararani Chowk, Kolhapur.
Phone : (0231) 2537608, 2538034
Fax- (0231) 2537627

NAVBHARAT TRADING COMPANY

517, E, Tararani Chowk, Kolhapur.
Phone : (0231) 2537611

BHIMA BUILDERS & DEVELOPERS.

37/B, 2 nd Floor, 'Millennia'  Near Hotel
Vrishali, Kolhapur.
Phone : (0231) 2666530, 2661064