Dhananjay Mahadik

Sharadraoji Pawar

Dhananjay Mahadik Yuvashakti

Bhima Festiva 2015

Latest News

Pachgaon Mahila Melava 2014-03-17 - Pachgaon Mahila Melava...     More detail
Tol Virodhi Andolan 2014-03-14 - Tol Virodhi Andolan...     &nb More detail
Bhagirathi Mahila Aghadi Events 2014 2014-02-28 - Bhagirathi Mahila Aghadi Events 2014... Dhananjay mahadik... More detail

Yuvashakti Mahila Aghadi Bhagirathi Mahila Sanstha

Bhima Festival 2014

Campaign Rally